Çelik Sektöründe Sağlık ve Güvenlik Kültürü Semineri

  • METEM
  • 18.09.2017

16 Haziran 2017 tarihinde Validebağ Adile Sultan Kasrı’nda tam gün olarak gerçekleştirdiğimiz seminerimiz  Şafak Çapar tarafından hazırlanarak katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Seminerimizde işletmelerde kalite, üretim ve maliyet gibi İSG performasının yönetim esasları, yöneticilerden İSG kültürü oluşturulması sürecinde beklenenler örneklerle paylaşıldı. Çalışanlardan İSG performasının geliştirilmesi konusunda beklenen katkıların, bu konudaki zorlukların ve çözümleri konusunda deneyimlere değinildi. Sanayide ve metal sektöründe performans paremetrelerinin  ülkemiz ve dünya özelinde güncel değerleri ve eğilimleri (istatistikleri), işletmelerde güvenlik kültürü oluşturma yolculuğu, evreleri ve yapılması gerekenler  hakkında bilgiler paylaşılarak seminer tamamlandı.

Katılımcı Firmalar

  • KÜMAŞ
  • KAPTAN DEMİR ÇELİK
  • KROMAN
  • İZMİR DEMİR ÇELİK
  • ÇEBİTAŞ