METEM Danışmanlık Hizmetleri

Yangın Güvenliği ve Danışmanlığı

Türkiye’deki üretici işletmelerin önemli bir bölümü ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. İşletmelerimizde yapılan risk değerlendirme çalışmalarıyla tehlikenin açığa çıkma olasılığını düşürmeye çalışıyoruz. Fakat olası bir kaza sonucu ortaya çıkan tehlikenin kontrol altına alınması ve uzaklaştırılması konusu kağıt üzerinde varlığını sürdürürken, müdahale edecek ekiplerin hazırlıkları / organizasyon yetenekleri ve uygulama / müdahale beceri ve reflekslerimizi arttırmayı amaçlamaktadır.

Korozyon'dan Korunma

Korozyon ölçümleri sonucunda ortaya çıkan rakamların yorumlanması, periyodik eğitimlerin yapılması, yeni projelerin denetlenmesi bu projelerin deverye alınması ve kabul edilmesi süreçlerinde korozyon ve korozyondan korunma danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün işletmelerde oluşturulması amacıyla METEM olarak; işletmelerin üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek, İşletmelerde kalite, üretim ve maliyet gibi İSG performasının yönetim esasları hakkında bilgi sunabilmek, Yöneticilerin İSG kültürü oluşturulması sürecinde kendilerinden beklenenlerin örneklerle paylaşılmasını temin etmek, Çalışanlardan İSG performansının geliştirilmesi konusunda beklenen katkıların ve bu konudaki zorlukların ve çözümleri konusunda deneyimlerin paylaşılmasını desteklemek, Sanayide ve çelik sektöründe İSG performans parametrelerinin ülkemiz ve dünya özelinde güncel değerlerinin ve trentlerinin paylaşılmasını sağlamak, İşletmelerde Güvenlik Kültürü oluşturma yolcuğu evreleri ve yapılması gerekenler hakkında destek sağlamaktır.

Basınçlı Kaplar Danışmanlığı

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri, İmalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, En az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve Her halükarda periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.