METEM Prof. Dr. Gültekin Göller

Prof. Dr. Gültekin Göller

PDF İNDİR

Prof. Dr. Gültekin Göller

Gültekin Göller, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünü 1989 yılında bitirdi. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Malzeme Programında 1992 yılında Yüksek Lisans ve 1997 yılında Doktora Eğitimlerini tamamladı.

Doktora eğitiminin bir bölümünü 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler (UNIDO) Bursiyeri olarak Cleveland State University Advanced Manufacture Center Tribology Lab, NASA Lewis Araştırma Merkezinde (ABD) sürdürdü. 1989-1997 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 1997-1998 yılları arasında Doktor Araştırma görevlisi, 1998-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2005-2010 yılları arasında Doçent Doktor olarak çalışmış ve 2010 yılından beri ise Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.

Görev süresi boyunca Yüksek Lisans ve Doktora Program Koordinatörlükleri ve Kurul Üyelikleri yapmış, 2010-2013 yılları arasında ise İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

2001-2004 yılları arasında yürüttüğü DPT destekli projeleri kapsamında 2, 2006-2010 yılları arasında ise MSB-TÜBİTAK destekli projeleri kapsamında 3 adet laboratuvarı İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü altyapısına kazandırmıştır. Çalışmaları “Seramik ve Kompozit Malzemeler (ultra yüksek sıcaklık seramikleri ve kompozitleri, biyoaktif ve biyoinert seramikler, polimerik matriksli kompozitler), Camlar ve Cam-Seramikler, Biyomalzemeler, İleri Teknoloji Seramik Toz Sentezi, Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi ile Malzeme Üretimi, Plazma Sprey Kaplama Prosesi ile Malzeme Üretimi (termal bariyer kaplamalar), X-Işını ve Elektron Mikroskobu ile Malzeme Karakterizasyonu” alanlarına yoğunlaşmıştır.

SCI kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerdeki toplam 84 adet makalesine yaklaşık 700 adet atıfı bulunmaktadır. SCI dışındaki indeksli uluslararası dergilerde toplam 7, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 60’ın üzerinde çalışması ve uluslararası kitap bölümü yazarlığı vardır. Çeşitli kurumlarca desteklenen toplam 46 projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır ve halen toplam 44 araştırmacıdan oluşan İTÜ İnovatif Malzeme Teknolojileri Çalışma Grubunun (İMT) grup liderliğini yürütmektedir.