METEM Doç. Dr. İdil Işık

Doç. Dr. İdil Işık

PDF İNDİR

Doç. Dr. İdil Işık

Doç.Dr. İdil Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda öğretim üyesi ve direktör olarak görev yapmaktadır.

Akademik uzmanlık alanı Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanı, endüstri ve trafik ortamında çalışan güvenliği ve sağlığı, nicel, nitel ve karma araştırma teknikleridir. Bu uzmanlık ve ilgi odağını, örgütsel süreçlerde işlerin akışını etkileyebilen, birey, grup ya da örgüt ölçeğinde izler bırakabilecek, doğal, teknik ya da psiko-sosyal risklere yöneltmektedir.

Kariyerinin son beş yılındaki faaliyetlerinde, çalışan güvenliği ve sağlığı alanındaki odağını, insan kaynakları yönetiminde risklerin yönetilmesi, örgütlerde verimlilik karşıtı davranışlar, LGBTI, azınlıklar ve engellilere yönelik ayrımcılık gibi çeşitliliği örseleyen davranışlar ve işyerinde zorbalık konuları ile de çeşitlendirerek “örgütlerde travma” kavramı altında toplamaktadır. Travma deneyiminin ardından toparlanmanın sağlanması ve örgüt genelinde bu deneyimlerin kazanıma dönüştürülmesinin yapı taşlarını incelemektedir. Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora derecesini Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış programında tamamlamıştır. Akademik ve profesyonel hedef kitlelere yönelik olarak 20 yılı aşkın süredir danışmanlık, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde danışman, eğitmen ve içerik geliştirici olarak çalışmıştır. Endüstri ve örgüt psikoloğu olarak, çalışan güvenliği ve sağlığına psikoloji bilimini uyarlama çabası içine giren Türkiye’deki öncü isimlerdendir.

El değmemiş konulara olan ilgisi ve öğrencilerini psikolojinin yeni alanlarına hazırlama arzusu nedeniyle, kendini “girişimci akademisyen” olarak tanımlar. Sistem teorisi ve davranış odaklı yaklaşımı, nitel ve nicel veriye dayalı karar vermeyi önemser. Halen Türk Psikologlar Derneği, 2016-2018 dönemi Genel Merkez, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.