GİRİŞ VE AMAÇ

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla bir eğitim merkezi (METEM) kurmuştur.

Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır.

Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak sektörel ve toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim ve farkındalık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Üniversite sonrası çalışma hayatında gerekli olan bilgi ve becerinin işe aktarılması, oluşan yeni ihtiyaçlara cevap bulunması gibi konularda sektörün ve bireylerin ihtiyacı daha da artmıştır.

Üniversite eğitimleri arasındaki farklılıkların optimizasyonu, gelişen teknolojiye bağlı olarak aralarındaki sınır gittikçe belirsizleşen mühendislik disiplinleri arasındaki bilgi ve teknoloji alış verişine olanak sağlanması, mühendislik nosyonu ve etiği, profesyonel iş yaşamı ve mühendisliğin toplumsal ve çevresel sorumlulukları, temel metalurji ve malzeme bilgileri ve destekleyici eğitimler, eğitim merkezimizin hedefleri arasında olacaktır.

Bu ihtiyaca cevap vermek adına; meslektaşlarımıza ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek alanda sağlıklı ve güvenli ve sürekli gelişmeye açık bir iş ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim Merkezimizde bireysel ve mesleki gelişimin sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim çalışmalarının toplumsal bir sorumluluk ciddiyeti ve gerekliliği ile yapılması merkezin başlıca misyonudur. Alanında lider isim ve kurumlarla işbirliği yaparak, eğitim kalitesi yüksek ve eğitim sonrası izlem-destek çalışmalarının etkili bir şekilde uygulandığı bir merkez olması hedeflenmektedir.

Mesleki eğitimler, üniversite ve sanayimizin deneyimli eğitimcilerden oluşan bir ekiple sektörün ve meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere, sektörün uluslararası düzeyde iş yapabilme kabiliyetini / gücünü arttıracak nitelikte eğitim konuları tespit edilerek yapılacaktır.

Dünyada, çalıştıkları alanda isim yapmış ve sektörümüze bilgi ve deneyim aktarabilecek eğitimci / mühendislerle eğitim merkezimizde uluslararası organizasyonlar yapılacaktır.

Yıl içerisinde belirlenmiş eğitim takviminin duyurulması, organizasyonu, eğitim materyallerinin basılması ve dağıtılması eğitim merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimlerimiz sonunda katılımcılarımıza bir katılım belgesi verilecektir.

Yetişkin eğitimi kurallarına uygun olarak interaktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı ve uygulamaların yapıldığı önemli bir bölümü 2 tam günü geçmeyen, alana ilişkin iyileşmeyi ve beceri geliştirmeyi amaçlayan eğitimler verilebilecektir.

KAPSAM

 • Demir Çelik Metalurjisi
 • Demir Dışı Metaller Metalurjisi
 • Döküm
 • Isıl İşlem
 • Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar
 • Kaynak Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene
 • Seramik, Cam ve Refrakter Malzemeler
 • Biyomalzemeler
 • Nanomalzemeler
 • Malzeme Karakterizasyonu
 • Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Enerji Malzemeleri
 • Korozyon
 • Sektörel Risk Değerlendirmesi
 • Sektörel Süreçleri Yönetmek ve İyileştirmek
 • Makinelerde Güvenlik Eğitimi
 • Kaldırma-Taşıma İşlerinde Güvenlik
 • Temel Yangın Müdahalesi Beceri Eğitimi
 • Mühendislere Yönetim Becerileri Eğitimi
 • Mühendislere Liderlik Becerileri Eğitimi
 • Proje Yönetimi
 • Enerji Verimliliği
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Mühendisler için Finansal Yönetim
64
Kongre & Sempozyum
356
Katılımcılar
45
Eğitimler
320
Referanslar