METEM Yürütme Kurulu

İSİM KURUM
Ahmet İrfan Türkkolu
Erman Car
Feyzi Demir
Hüseyin Savaş
Müzeyyen Aksu Gencer
Serdar Ali Erol
Tunçay Şulan
Tuğbanur Sezer