Online Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi

Eğitim Ücreti

944 TL (KDV %18 Dahildir.)

Eğitim Tarihi

Eğitim Saatleri

Eğitmenler

Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. İTÜ adına Columbia Üniversitesi, New York’da doktora eğitimini tamamladı. Dr. Eng. Sc. derecesini aldı ve aynı kurumda asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yurda dönüşünde İTÜ Maden Fakültesi Metalurji kürsüsünde çalışmaya başladı. 1976’da Doçent 1982’de Profesör oldu. Metalurji Fakültesi ve aynı Fakültenin Elektrometalurji ve Korozyon Kürsüsü kuruculuğunu yaptı. Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Başkanlığı, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı, Senatörlük ve İTÜ’nün Üniversitelerarası Kurul üyeliği görevlerinde bulundu. 2005 yılında emekli oldu. Korozyon ve Yüzey İşlemleri alanında yurt içi ve yurt dışında danışmanlık yapmaktadır.

Korozyon ve korozyondan korunma (katodik koruma, korozyon hasar analizi vb.) yüzey işlemleri (Elektrolitik metal kaplama, PVD kaplama vb), Hidrometalurji (komleks cevher liçi, çinko karbonat cevherlerinin değerlendirilmesi vb.) alanlarında bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 200’e yakın yayın yaptı, tebliğler sundu, 50’ye yakın bilimsel ve endüstriyel projede yöneticilik yaptı veya görev aldı. İTÜ haricinde Yıldız Teknik, Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde dersler verdi. Bölümünde laboratuvarlar kurdu.

 

Yayınları ve patent çalışmaları için Institute of Metals, İngiltere, en iyi makale. R&D 100 ödülü, ABD, aldı. Korozyon derneği kurucularındandır. European Academy of Surface Technology; Almanya, Türk üyeliği ve Avrupa Korozyon Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi.İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. İTÜ adına Columbia Üniversitesi, New York’da doktora eğitimini tamamladı. Dr. Eng. Sc. derecesini aldı ve aynı kurumda asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yurda dönüşünde İTÜ Maden Fakültesi Metalurji kürsüsünde çalışmaya başladı. 1976’da Doçent 1982’de Profesör oldu. Metalurji Fakültesi ve aynı Fakültenin Elektrometalurji ve Korozyon Kürsüsü kuruculuğunu yaptı. Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Başkanlığı, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı, Senatörlük ve İTÜ’nün Üniversitelerarası Kurul üyeliği görevlerinde bulundu. 2005 yılında emekli oldu. Korozyon ve Yüzey İşlemleri alanında yurt içi ve yurt dışında danışmanlık yapmaktadır.

 

Korozyon ve korozyondan korunma (katodik koruma, korozyon hasar analizi vb.) yüzey işlemleri (Elektrolitik metal kaplama, PVD kaplama vb), Hidrometalurji (komleks cevher liçi, çinko karbonat cevherlerinin değerlendirilmesi vb.) alanlarında bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 200’e yakın yayın yaptı, tebliğler sundu, 50’ye yakın bilimsel ve endüstriyel projede yöneticilik yaptı veya görev aldı. İTÜ haricinde Yıldız Teknik, Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde dersler verdi. Bölümünde laboratuvarlar kurdu.

 

Yayınları ve patent çalışmaları için Institute of Metals, İngiltere, en iyi makale. R&D 100 ödülü, ABD, aldı. Korozyon derneği kurucularındandır. European Academy of Surface Technology; Almanya, Türk üyeliği ve Avrupa Korozyon Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi.

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Kendisi aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1991 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevine başlamıştır. 1996 yılında profesör olan Dr. Ürgen halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve yüzey işlemler araştırma grubunu yönetmektedir.

 

Dr. Ürgen lisans, doktora derecesini aldıktan sonra bir yıl süre Max-Planck Enstitüsü, Metal Araştırma Bölümünde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Ürgen 2002 -2005 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini, 2002-2011 yılları arasında DPT tarafından Mühendislikte İleri Teknolojiler projesi kapsamında desteklenen disiplinler arası Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Kendisi yüzey işlemler bilimi ve teknolojileri alanında (korozyon ve korozyondan korunma, elektrolitik metal kaplama, vakum kaplama teknikleri, anodik oksidasyon, sert kaplamalar ve tribolojisi,) araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Dr. Ürgen korozyon ve korozyondan korunma konusunda hem akademik hem de endüstriyel hizmet düzeyinde uzun yıllardır çalışmaktadır. Kendisi, Türkiye Korozyon Derneği, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, AVS, ACS üyesidir. Avrupa Yüzey İşlemler Akademisi (EAST) ve Uluslararası Korozyon Konseyinde (ICF) Türkiye’yi temsil etmektedir.

 

Prof. Ürgen’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 150’nin üzerinde yayını vardır. Ulusal ve ulusalararası toplantılarda 15’in üzerinde davetli konuşma vermiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre sempozyum düzenlemiş ve düzenleme kurullarında yer almıştır. Prof. Ürgen, çeşitli kamu ve özel sektör destekli projede yürütücülük ve araştırmacılık görevlerini de üstlenmiştir. Kendisinin üçü yayınlanmış dört tanesi başvuru halinde toplam 7 adet uluslararası patenti vardır.

Online Eğitim İçeriği

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

• Korozyonun nasıl ve neden meydana geldiği konusunda açık ve net fikir sahibi olacaklardır,

• Korozyon üzerinde etkili termodinamik ve kinetik prensipler bilgi sahibi olacaklardır,

• Korozyonun neden olduğu ekonomik kayıplar konusunda bilinçleneceklerdir,

• Korozyon türleri ve korozyon sonucu oluşacak hasar şekillerini öğreneceklerdir,

• Atmosferik, toprakaltı, sulu ortam ve beton içerisinde korozyon üzerinde etkili olan parametreleri öğreneceklerdir,

• Korozyon ile mücadele etmenin temel prensipleri hakkında bilgi sahip olup, bu yöntemlerini uygulamaları hakkında bilgi sahibi

olacaklardır,

• Korozyondan korunmada tasarımın önemini anlayacaklardır.

Kimler Katılmalı

Metalik malzemeleri, üreten, tasarlayan, uygulayan, satışı ile ilgilenen, tüketen mühendisler, teknik elemanlar, yöneticiler, satın alma ve satış elemanları

Online Eğitim Yeri

Zoom

Online Eğitim Süresi

2 Gün

Metalurji_müh_odası_logo_beyaz_şeff
google-play-2048x708.png
app-store-2048x708.png

© 2020 Tüm Hakları METEM'e Aittir.

meten.png
tmmob metalurji logo