top of page

Alüminyum Biyet Döküm Teknikleri ve Kalite Kontrolü

Eğitimin Amacı

Alüminyum ve alaşımları mükemmel özellikleri ve “sürdürülebilir bir malzeme” olması nedenleri ile endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım yeri bulmaktadır.

 

Başta inşaat, taşımacılık ve otomotiv olmak üzere mühendislik uygulamalarında alüminyum profil ürünlerinin tüketimi artmaktadır.
 

Bu artış hem yeni alaşımların tasarlanmasında hem de yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesinde itici güç olmaktadır.


Ancak ekonomik, çevre ile dost ve kaliteli üretim yapabilmek için temel teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda, planlanan eğitimde;

 • Alüminyum üretim yöntemleri,

 • “Malzeme” olarak alüminyum ve

  alüminyum işlem alaşımları,

 • Profil ürünlerinin kullanım alanları ve

  geleceği,

 • Ergitme,

 • Ergimiş metal kalitesi,

 • Biyet döküm yöntemleri ve katılaşma,

 • Döküm hataları ve bunların

  önlenmesi,

 • Isıl işlem,

 • Biyet dökümde enerji kullanımı ve

  tasarrufu,

 • Üretim ve Ürün kalitesinin kontrolu,

 • Çevresel duyarlılık konularına yönelik

  teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Metal şekillendirme

Kimler Katılmalı

 • Biyet döküm üretiminde çalışan mühendis ve teknisyenler,

 • Ekstrüzyon tesisleri mühendis ve teknisyenleri,

 • Ekstrüzyon tesisleri ve biyet dökümhanelerine hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan firma çalışanları,

 • Ekstrüzyon tesisleri ve biyet dökümhanelerine makine ve ekipman sağlayan firma çalışanları,

 • Kalite kontrol mühendis ve teknisyenleri.

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

 • Alüminyum işlem alaşımlarının özelliklerini anımsayacaklar,

 • Alüminyum profillerin yeni kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar,

 • Sağlıklı döküm yapabilmek için hammadde ve yardımcı malzeme seçiminde önemli olan kriterleri görecekler,

 • Alüminyum ve alaşımlarının ergime ve katılaşma sürecinde gösterdikleri davranışları öğrenecekler,

 • Alüminyum ve alaşımlarının ergime ve katılaşma sürecinde gösterdikleri davranışları teorik olarak öğrenecekler,

 • Döküm hatalarının nedenleri konusunda fikir sahibi olacaklar,

 • Üretim sırasında ve üretim sonunda uygulanan kalite kontrol testleri hakkında bilgi sahibi olacaklar,

 • Döküm prosesini “bütün” olarak kavrayarak, süreci analiz edebileceklerdir.

Kişi Başı Eğitim Ücreti

1.200 ₺ + KDV

Eğitmenler

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman Car, Metkim Metal, Makine Kimya San.ve Dış Ticaret firmasında, demir-dışı metaller bölümünde çalışmaktadır.
 
1970 yılında Karabük’te doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Başlıca Teknik Alüminyum, Ecomelt Alüminyum ve Gerikazanım, Fondel Metal ve Detal Alüminyum firmalarında üretim mühendisliğinden proje müdürlüğüne kadar farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Halen çeşitli demir-dışı metal ile ilgilenen firmalara danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir. Başlıca ilgi alanları, birincil ve ikincil alüminyum üretimi, boksit dışı kaynaklardan metalurjik kalite alümina üretimi, birincil magnezyum üretimi ve rafinasyonu ve birincil kurşun ve çinko üretimidir.

Erman Car’ın, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi, The Metal Society (TMS) üyelikleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış ve kongre - sempozyumlarda sunulmuş bildirileri vardır. Ayrıca, Alüminyum Sempozyumları ve Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC) gibi alanında önemli kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapmış ve yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Ahmet Turan, Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile çalışmaktadır.

 

1982 yılında Hayrabolu - Tekirdağ’da doğmuştur. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi’nde orta öğretimini tamamlamıştır. Sırasıyla Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Lisans (2006), İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans (2009) ve Doktora (2014) dereceleri almıştır.

2006-2007 yılları arasında İngiltere’de seramik sektöründe çalışmıştır. 2007-2010 yılları arasında İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde çeşitli projelerde Proje Asistanı, 2010-2014 yılları arasında ise Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi ve 2017-2018 yılları arasında Heriot-Watt Üniversitesi (İskoçya), Makine, Proses ve Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır.

Başlıca araştırma alanları ekstraktif metalurji, ileri teknoloji seramiklerin sentezi ve sinterlenmesi, sürdürülebilir metalurji ve karbon yakalama-değerlendirme prosesleridir. Ahmet Turan, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve Türk Seramik Derneği üyesidir. Çalışma alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış, kitap bölümü olarak basılmış ve kongrelerde sunulmuş yaklaşık 100 yayını bulunan Ahmet Turan, kamu ve özel sektör destekli projelerde de yer almıştır. Ayrıca, ISBB2011, SHSXIII ve IMMC gibi alanında önemli kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapmış ve yapmaktadır.

bottom of page