top of page

İş Birliği Eğitimleri

Metem olarak, sektörümüze tedarik sağlayan, makine ve ekipman temini konusunda çalışan firmalarla birlikte, mühendis ve teknik personelin proses bilgi ve deneyimini arttırmaya yönelik özellikli eğitim modelleri geliştirmek maksadıyla “ işbirliği eğitimleri “ olarak adlandırdığımız bir grup çalışma planlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar iki şirketle çalışmış bulunuyoruz. 

Giriş

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak meslektaşlarımıza ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla kurulan eğitim merkezimiz (METEM) çalışmalarına devam etmektedir.

Metal Sektörüne malzeme ve hizmet sağlayıcı güvenilir firmaların, Türkiye’deki sektör liderleriyle buluşmalarını sağlayabilmek ve nitelikli bir çalışma ortamı oluşturabilmek, METEM’in faaliyet alanlarından biridir.

Sektörümüzün üretim firmalarını tedarikçi firmaları ile yan yana getirerek tarafların ihtiyaç ve beklentilerini rahatça iletebilecekleri, üretim süreçlerinde fonksiyonel kolaylık, verimlilik, güvenlik ve çevreyi koruyan her tür eğitim, seminer, atölye çalışmalarını METEM olarak desteklediğimizi ve sorumluluk aldığımızı bildiririz. 
Bu tip çalışmalarda işbirliği gerçekleştirdiğimiz firmaların ürün tanıtımı ve pazarlama etkinlikleri yapabilecekleri bir ortam yaratmadan, katılımcılarla mühendislik ve proses bilgi ve deneyimine odaklanmış bir program ile hareket edilmektedir. 


Eğitimin içerik ve programının oluşturulması, ön-son test uygulamalarıyla ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı, yetişkin eğitimi kurallarına uygun olarak eğitimin yapılandırıldığı süreç, metem eğitim danışmanları ile işbirliği sağlanan eğitimci ve yönetimci takım ile yapılan ortak çalışması ile belirlenir. 

IMG_20190503_101710.jpg
Image by AbsolutVision

Hazırlık

Süreci

Eğitim Faaliyetlerine Hazırlık Süreci

Metem olarak; tarafınızdan iletilmesini arzu ettiğimiz eğitim hazırlık aşamaları sırasıyla;
 

 • Eğitim günü Programının Hazırlanması ve Eğitim gününden 25 gün önce Metem’e teslimi 

 • Eğitimin Amaç Öğrenim Hedefleri ve eğitimcinin fotoğraflı  özgeçmişi eğitim gününden 25 gün önce Metem’e teslimi gerekmektedir. Eğitim duyuru föyü tasarımı ve hedef kitleyle paylaşılması, geri dönüşlerin set edilmesi ve kesin katılımcı listesinin oluşturulması için gereklidir. 

 • Eğitimde kullanılacak ise ön-son test formlarının işbirliği yapılacak firma eğitmenleri tarafından hazırlanması ve teslimi

 • Eğitimde dağıtılacak eğitim materyallerinin ( sunu, eğitim notu gibi ) tarafımıza eğitim tarihinden 10 gün önce teslimi, 

 • Eğitim Faaliyetinin nerede, hangi tarihler arasında yapılmak istendiğinin belirlenmesi. Bu konuda Metem tarafından belirlenmiş otel ve salonların kriterleri taraflara iletilir. 

 • Eğitim mekanının belirlenmesi, eğitim salonunun hazırlanması, eğitime katılacak misafirlerin öğle yemeği, eğitim boyunca yararlanabilecekleri coffee break ve uygun görülürse katılımcılarla akşam yemeği hizmetlerinin masrafları işbirliği yapılacak şirkete ait olacaktır. 

 • Eğitim günü içerisinde METEM ve işbirliği yapılacak olan şirketin afişleri eğitim salonunda kullanılabilecektir. 

 • Eğitim esnasında yetişkin eğitimi kuralarına uygun olacak şekilde katılımcılarla tanışma, beklentilerin alınması ve istenildiği taktirde ön test uygulamasının yapılması, öğle yemeği sonrası ısınma adı altında grup dinamiğini yüksek tutmak amacıyla küçük oyunların katılımcılarla gerçekleştirilmesi, eğitim günü sonunda son test ve Metem eğitim değerlendirme formlarının doldurulması ve eğitime ilişkin katılımcılardan sözlü geri bildirim alınarak kayıt altına alınması Metem tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitim Sonrasında Raporlama

 

 • Eğitim sonrası 10 iş günü içerisinde yapılan eğitimin Eğitim Değerlendirme Raporu işbirliği yapılan firmaya gönderilir.  

 • Ortak işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimin basın bülteni ve sosyal medyada paylaşımı Metem tarafından gerçekleştirilecektir. 

İş Birliği Eğitim Raporu.png
 • Eğitim saatlerimiz 09.30-12.30, 13.30–17.00’dır.

 • Eğitim sonunda tam gün olarak eğitime katılan katılımcılarımıza eğitim günü sonunda katılım sertifikası verilecektir. Sertifikada iki kurumun yönetici imzaları yer alacaktır.

 • Bu tip eğitimlere  max. 25 kişi katılabilir. Üzerine katılım söz konusu değildir.  

Henüz bu dilde yayınlanmış bir yazı yok
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
bottom of page