bss0_edited.png
bss0.png

Birlikte

Sag Salim

Hareketi

METEM, sektörümüzde Çalan Sal ve Güvenliği’ni «kurum kültürünün temel bir bileşeni haline dönüştürmek misyonu ile bir hareket başlatıyor!

Sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik teknik eğitimleri uzun süredir yürütüyoruz.

Bu sürede, tüm iletmelerimiz için kritik önem taşıyan, sistematik bir model içinde kurgulanan, çalanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasını hedefleyen eğitimlerin eksikliğini de hissediyorduk.

 

İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanındaki eğitimleri “Birlikte Sağ Salim Hareketi” adını verdiğimiz bir model içinde sizlere sunuyoruz.

“Birlikte Sağ Salim Hareketi” kapsamında yer alan eğitimlerimizin tümünde şu temeli benimsiyoruz:
 

 • Hedef kitlemizin yetkinliklerini geliştirmek; yöneticilerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlar yaratmak için liderlik rolünü üstlenmelerini sağlamak.

 • Çalan Sal ve Güvenliği’ni organizasyonel süreçlerde «pozitif örgüt kültürü» değerleri ile işleyen bir sistematiğe dönüştürmeyi hedefliyoruz.

 • Pozitif Liderlik, Pozitif iletişim ve Pozitif Davran yaklaşımımızda çerçeve oluşturuyor.

Tüm bu eğitimlerle HEDEFLERİMİZ

 • Sektörel iş yapış biçimlerinde «modern yönetim ve liderlik» ilkelerini yerleştirmek,

 • Yöneticilere «insana yaraşır iş ve çalıma ortamı» yaplandırmaların salayacak araçlar sunmak,

 • Kurumsal yapı içinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapan «profesyoneller ve uzmanların güçlendirilmesini» salayacak eğitim programlar ve araçlar geliştirmek,

 • Sektördeki «iyi uygulama örneklerinin oluşturulmasını» desteklemek,

 • İyi uygulama örneklerinin, «METEM Birlikte Sağ Salim Çalıştayları» ile sektörle paylaşılmasını, sektörün birbirinden örenmesini, sağlıklı ve güvenli sürdürülebilir büyümenin devam ettirilmesini salamak.

Birlikte Sag Salim Hareketi

Adsız tasarım-28.png

Kurum Kültürü

 • Üst Yönetim CSG Taahhüdü

 • Çalışanın esenliği ve psikolojik sağlığı

 • Çalışanın katılımını sağlayan yaklaşımlar

 • Ortak hedeflere sahip topluluklar haline gelmek

"Pozitif

Liderlik Kültürü"

 • Olumlu dil ve kişileri etiketlememe

 • Kötü muameleye sıfır tolerans

 • Hatalardan öğrenme

 • Takdir

"Pozitif

İletişim

Kültürü"

 • Objektif kök-neden analizi ve risk analizi

 • Güçlü yönleri ödüllendirme/pekiştirme

 • Yapıcı, davranışa odaklı geribildirim

 • Destekleyici iletişim

"Pozitif Davranış Kültürü"

Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde (ÇSG) İnsan Yönetimi ve Liderlik

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda insan yönetimi ve liderlik becerilerine yönelik olarak; insan-iş-örgüt-yönetici ve liderlik ilişkileri gözden geçirilerek, davranış analizi bakış açısıyla davranış odaklı liderlik ve değişime liderlik etme konularında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Eğitmen

Doç Dr İdil Işık

Doç.Dr. İdil Işık

Kaldırma Taşıma İşlerinde Güvenlik Eğitimi

Metalürji sektöründe çalışan yöneticilerin, güvenli kaldırma taşıma ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları, kaldırma taşıma işlerinde kullanılan ekipmanların güvenlik kriterlerini tanımaları, operasyonda görev alacak personelin yetkinlikleri ve kaldırma planlarının hazırlanması konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Risk Değerlendirme
Eğitimi

Risk değerlendirme sürecine katılacak Metalurji Sektörü yöneticilerine iş kazası ve meslek hastalığı tehlikelerinden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Değişim Süreçlerinde Başarıyı Yakalamak Eğitimi

Günümüzün ışık hızıyla değişen ekonomik ve sosyal koşulları, daha etkin bir şekilde çevremize uyum sağlamamızı gerektirmektedir. İşte bu noktada kurum içerisinde değişimleri başarılı bir şekilde yönetmek çok büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimde hem değişim süreçlerinin temel taşlarını öğreneceğiz hem de Harvard Business School’un Değişim üzerine geliştirdiği bir simülasyon ile kurumsal değişimi sanki gerçek bir değişime liderlik ediyormuş gibi deneyimle şansını elde edeceğiz.

Eğitmen

Ekran Resmi 2020-03-18 14.00.28.png

Dr. Neşe SARUHAN

Makinelerde Güvenlik Eğitimi

Katılımcıların; Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı ve AB Mevzuatının Türkiye ye yansımaları, Makine Emniyeti Yönetmeliğinin gereklilikleri konusunda bilgi edinmelerini ve işletmelerinde kullanımda olan makinalardaki tehlikeleri analiz edebilme, riskleri değerlendirme, riskleri azaltma, güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konusunda bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır.  

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Yangın Güvenliği Eğitimlerimiz

Tesisinizde olabilecek yangınlarda görev alacak ve yangınlara müdahale edecek yangın ekiplerinin yetiştirilmesidir.
 

Tesisin yangın müdahale araç, malzeme ve donanımlarını kullanarak test etmek ve acil durum planındaki müdahale operasyonlarını fiilen gerçekleştirmektir.
 

Ekibin yangın organizasyonundaki rol ve sorumluluklarını olay ve senaryo üzerinde uygulamak, tecrübe kazandırmaktır.

Elektrik Güvenliği
Eğitimi

Metalurji Sektörü yöneticilerine temel elektrik bilgileri, elektrikten kaynaklanan tehlikelerin tanıması, ark ocaklı tesislerde kısa devre benzeri durumlar ve elektrotlar, metal ergitme tesislerinde güç katsayısının ve elektrik şebekesinin düzgünlüğü ve iş kazalarından korunma bilgileri edinmesidir.

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Metal Sektöründe Sağlıklı ve Güvenli Davranışları Destekleyici İletişim Eğitimi

Bu eğitim programının sonunda orta ve alt kademe yöneticileri gelişmeyi rapor etme, emir verme, personeli eğitme, onaylama, kınama, politikaları açıklama, anlaşmazlıkları
çözme, teşvik etme, denetleme eylemlerini gerçekleştirirken çalışanlara, hangi içeriği, hangi yöntemlerle aktaracağını, nasıl geri bildirim vereceğini empatik iletişim yaklaşımları çerçevesinde yeni bilgiler edinerek gözden geçirecek ve beceri geliştirme uygulamaları yaparak güçlü iletişim modellerini kullanmaya başlayacaklardır.

 

Katılımcılar, işletmede sağlıklı ve güvenli iş sonuçları üretmek üzere çalışanlarla katılımcı ve çift yönlü iletişim tekniklerini kullanarak iletişim kurmanın yararlarını kavrayacaklardır.

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-18%2011.40_edite

Öğr. Gör. Elif SUNGUR