top of page

Kurumsal Eğitimler

Bu grup eğitimler; hizmet almak isteyen şirketlerin çalışanlarına sunulmak üzere şirketlerin belirlediği tarih ve mekanlarda yapılacak olan eğitimlerdir. Genel katılıma açık eğitim konu başlıkları temelinde olacağı gibi şirketlerin spesifik ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanacak olan eğitim başlık ve içerikleri oluşturabilmekteyiz.  Bu eğitimler şirketlerin izin verdiği ölçüde kendi şirket evreninden görüntüler ve proseslerinden tespit edilmiş örnek ve vaka çalışmalarıyla birlikte dizayn edilmiş şirkete özel eğitim içerikleriyle yapılandırılarak verilecektir. Yetişkin eğitimi kurallarına uygun olarak interaktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı ve uygulamaların yapıldığı, önemli bir bölümü 2 tam günü geçmeyen, alana ilişkin iyileşmeyi ve beceri geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerimiz iki ana başlık altında kurumsal olarak verilebilmektedir.

Kurumsal Eğitimler

Mesleki ve Teknik Eğitimler

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

bottom of page