top of page
Eğitimler

Üniversite ve sanayide yer alan, yüksek bilgi ve deneyime sahip uzmanları bir araya getirerek, sektöre ve sektör çalışanlarına yönelik; teknik, yönetsel ve mühendislik bilgilerini tazeleyen, sektörün sorunlarına ilişkin iş geliştirmeler yapan, sorun çözmeyi, nitelik ve farkındalık kazandırmayı ve böylece katma değer kazandırmayı hedefleyen;

  • Genel katılıma açık eğitimler

  • Kurumsal eğitimler

  • Birlikte sağ salim hareketi

  • İşbirliği eğitimleri

vererek; sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemekteyiz.

Genel Katılım.png

ONLINE

EĞİTİMLER

Bu grup eğitimler yıl içerisinde takvimi ilan edilmiş eğitimler olup eğitim konu ve içerikleri mesleki gelişimi hedefleyen teknik eğitimler, kurum ve kişilerin gelişim / verimliliğini yükseltmek üzere çalışanların kişisel farkındalığını arttırarak potansiyellerini keşfettiren eğitimlerdir. Aynı zamanda sektörün çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle çalışan sağlığı ve güvenliği konularında sektörün ihtiyacını merkez alan eğitim içerikleri de yer alır.

Şirketiçi.png

KURUMSAL

EĞİTİMLER

Bu grup eğitimler; hizmet almak isteyen şirketlerin çalışanlarına sunulmak üzere şirketlerin belirlediği tarih ve mekanlarda yapılacak olan eğitimlerdir. Şirketlerin özellikle mesleki ve teknik konularda ihtiyaç duyduğu eğitim başlıkları olduğu gibi yine Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konularında da eğitim içerikleri oluşturulmaktadır. Şirketlerin izin verdiği ölçüde kendi şirket evreninden görüntüler ve proseslerinden tespit edilmiş örnek ve vaka çalışmalarıyla birlikte dizayn edilmiş şirkete özel eğitim içerikleriyle hizmet sunmaya devam etmektedir.

İSİG.png

BİRLİKTE SAĞ SALİM

HAREKETİ

Birlikte Sağ Salim Hareketi ile; hedef kitlemizin yetkinliklerini geliştirmek, yöneticilerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratmak için liderlik rolünü üstlenmelerini sağlamak, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği’ni organizasyonel süreçlerde «pozitif örgüt kültürü» değerleri ile işleyen bir sistematiğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Pozitif Liderlik, Pozitif İletişim ve Pozitif Davranış yaklaşımımızda ana çerçeve oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcut durumlarının belirlenmesi ve hedeflerin nitelikli belirlenebilmesine yönelik, Odak Grup Görüşmeleri, Eğitimler, işletme özelinde İzlem-Destek çalışmaları yaparak çalışmalarımız devam etmektedir.

işbirliği eğitimleri.png

İŞBİRLİĞİ

EĞİTİMLERİ

Metal Sektörüne malzeme ve hizmet sağlayıcı güvenilir firmaların, Türkiye’deki sektör liderleriyle buluşmalarını sağlayabilmek ve nitelikli bir çalışma ortamı oluşturabilmek, METEM’in faaliyet alanlarından biridir.
Sektörümüzün üretim firmalarını tedarikçi firmaları ile yan yana getirerek tarafların ihtiyaç ve beklentilerini rahatça iletebilecekleri, üretim süreçlerinde fonksiyonel kolaylık, verimlilik, güvenlik ve çevreyi koruyan her tür eğitim, seminer, atölye çalışmalarını METEM olarak desteklediğimizi ve sorumluluk aldığımızı bildiririz.

eco_edited.png

WEBINAR

Yeni başlayan webinar eğitimlerimiz ile internete erişebildiğiniz her yerden eğitimlerimize katılabileceksiniz.

Eğitim Takvimi
bottom of page