top of page

Alüminyum Ergitme ve
Sıvı Metal Rafinasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Alüminyum ve alaşımları en genç metalik malzemelerden olmasına karşın, eşsiz özellikleri nedeniyle günümüzde hemen hemen endüstrinin her alanında kullanım alanı bulmuştur. Özellikle ‘sürdürülebilirlik bağlamında’ alüminyum ve alüminyum alaşımlarının hafifliği ve yeniden üretilebilme yeteneği (recyclability) yeni alaşım ve ürün tasarımında itici güç olmaktadır.

Gerek alüminyum yarı ürün gerekse son ürün üretim süreçlerinde ‘sıvı metal’ maliyetini, kalitesini ve sürecin çevresel boyutunu etkileyen en temel aşama ‘ergitme’aşamasıdır. Alüminyumun oksijene olan yüksek ilgisi nedeni ile ‘oksidasyon riski’ ve ‘yeniden üretilebilme yeteneği’ nedeni ile hammadde çeşitliliği ergitme ve onu izleyen rafinasyon proseslerinin anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

 • Ergitme termodinamiği ile kuramsal değerler ile pratik değerler arasındaki farkı görecekler,

 • Kuramsal değerlere yaklaşmanın, yani verimli ergitmenin koşullarını öğrenecekler,

 • Ergitme ve metal kalitesi arasındaki ilişkiyi analiz edecekler,

 • Rafinasyon işleminin temel mantığını görecekler,

 • Ergitme ve rafinasyon proses maliyetlerinin bileşenlerini yorumlayacaklar,

 • Ergitme ve rafinasyon işleminin çevresel etkilerini görecekler,

 • Işletmelerindeki proses zincirinin birbirlerini nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olacaklar,

 • Temel mühendislik parametrelerinden birisi olan amaçlanan prosese uygun teknoloji seçimi bağlamında ergitme fırınlarının özellikleri konusunda bilgilenecekler,

 • Küçük ve operatif iyileştirmelerin getireceği yararlar konusunda bilgilenecekler ve

 • Alüminyum tesislerinde ‘ölçüm ve raporlama’ konularının yaşamsal önemini kavrayacaklardır.

Kişi Başı Eğitim Ücreti

1.200 ₺ + KDV

20190411_111336.jpg

Kimler Katılmalı

 • Alüminyum yarı ürün ve son ürün üreten tesislerde çalışan mühendis ve teknisyenler,

 • Alüminyum ürün kullanıcıları,

 • Alüminyum endüstrisine hammadde, sarf malzemesi, makina ve ekipman ve hizmet temin eden satış firmalarında çalışanlar,

 • Alüminyum tesislerinde çalışan satış ve satın alma elemanları,

 • Alüminyum endüstrisine makina ve ekipman imal eden tasarımcılar,

 • Alüminyum tesislerinde oluşan çevresel atıklarla ilgilenen çevre mühendisleri.

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitmenler

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman Car, Metkim Metal, Makine Kimya San.ve Dış Ticaret firmasında, demir-dışı metaller bölümünde çalışmaktadır.
 
1970 yılında Karabük’te doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Başlıca Teknik Alüminyum, Ecomelt Alüminyum ve Gerikazanım, Fondel Metal ve Detal Alüminyum firmalarında üretim mühendisliğinden proje müdürlüğüne kadar farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Halen çeşitli demir-dışı metal ile ilgilenen firmalara danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir. Başlıca ilgi alanları, birincil ve ikincil alüminyum üretimi, boksit dışı kaynaklardan metalurjik kalite alümina üretimi, birincil magnezyum üretimi ve rafinasyonu ve birincil kurşun ve çinko üretimidir.

Erman Car’ın, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi, The Metal Society (TMS) üyelikleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış ve kongre - sempozyumlarda sunulmuş bildirileri vardır. Ayrıca, Alüminyum Sempozyumları ve Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC) gibi alanında önemli kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapmış ve yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Ahmet Turan, Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile çalışmaktadır.

 

1982 yılında Hayrabolu - Tekirdağ’da doğmuştur. Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi’nde orta öğretimini tamamlamıştır. Sırasıyla Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Lisans (2006), İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans (2009) ve Doktora (2014) dereceleri almıştır.

2006-2007 yılları arasında İngiltere’de seramik sektöründe çalışmıştır. 2007-2010 yılları arasında İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde çeşitli projelerde Proje Asistanı, 2010-2014 yılları arasında ise Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi ve 2017-2018 yılları arasında Heriot-Watt Üniversitesi (İskoçya), Makine, Proses ve Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır.

Başlıca araştırma alanları ekstraktif metalurji, ileri teknoloji seramiklerin sentezi ve sinterlenmesi, sürdürülebilir metalurji ve karbon yakalama-değerlendirme prosesleridir. Ahmet Turan, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve Türk Seramik Derneği üyesidir. Çalışma alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış, kitap bölümü olarak basılmış ve kongrelerde sunulmuş yaklaşık 100 yayını bulunan Ahmet Turan, kamu ve özel sektör destekli projelerde de yer almıştır. Ayrıca, ISBB2011, SHSXIII ve IMMC gibi alanında önemli kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapmış ve yapmaktadır.

bottom of page