top of page

Alüminyum Tesislerinde Enerji Verimliliği

Eğitimin Amacı

Günümüz dünyasında, mühendislerin ve iktisatçıların gündeminde iki temel sorun yer almaktadır:


• Hammadde ve enerji kısıtları,
• Küresel iklim değişikliği.


Alüminyum endüstrisi bu iki sorundan yakından etkilenmesine karşın, diğer malzemelerden farklı olarak, bu sorunların çözümünün bir parçası olma potansiyeline de sahiptir. Birincil alüminyum üretimi enerji yoğun bir prosestir. Ancak alüminyum –bir enerji deposu gibi davranarak- kullanım ömrü boyunca, bir anlamda birincil üretimde ödünç aldığı enerjiyi korur ve izleyen ikincil alüminyum süreçlerinde, bu enerjiyi kullanır. Alüminyum yarı-ürün ve son ürün üreten tesisler, hammaddelerinin ne kadar değerli olduğunu görmelidir.
 

Öte yandan, ergitme, tutma, alaşımlandırma ve rafinasyon süreçlerinin tamamında enerji kullanımı söz konusudur. Bu süreçler, aynı zamanda çok ciddi enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir.
 

Ancak enerji tasarrufu ya da” enerji verimliliği” tek başına bir kavram değildir ve her zaman “çevre koruma”, “metal verimi” ve “ürün kalitesi” ile birlikte değerlendirilmelidir.


Bu bağlamda, planlanan eğitimde;

 • Alüminyum- enerji ilişkisi,

 • Alüminyum üretim yöntemleri ve bu

süreçlerde enerji gereksinimi,

 • Alüminyum üretim süreçlerinde enerji-çevre ilişkisi,

 • Enerji ve ekserji kavramları,

 • Ergitme, tutma, alaşımlandırma ve rafinasyon süreçlerinde enerji verimliliği,

 • Atık ısı oluşumunun azaltılması ve üretilen atık ısının değerlendirilmesi konularında pratik ve teorik bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Böylece enerji verimliliği kavramına , katılımcıların kendi işletme koşulları ile birlikte, genel bir alüminyum-enerji ilişkisi perspektifinde bakabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

 • Alüminyum metalinin neden değerli metal olduğunu,

 • Enerji ve ekserji kavramları ile ısıl işlemlerin teorisini,

 • Enerj verimliliğine ulaşmanın yöntemlerini,

 • Enerji verimliliği-proses maliyeti ilişkisini

bir “bütün” olarak kavrayarak, süreci analiz edebileceklerdir.

Image by Viktor Kiryanov

Kimler Katılmalı

 • Alüminyum ürün ve yarı-ürün üreten tesislerin üretim ve satın alma bölümlerinde çalışan mühendis ve teknisyenler,

 • Alüminyum endüstrisine yönelik fırın ve yardımcı ekipman imalatı yapan firmalarda çalışan tasarımcı, imalatçı ve pazarlama bölümlerinde çalışan mühendisler,

 • Alüminyum endüstrisine hammadde, yardımcı malzeme ve yedek parça temin eden firma çalışanları,

 • Yatırım planlayan alüminyum tesislerinde çalışan mühendisler.

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Kişi Başı Eğitim Ücreti

1.200 ₺ + KDV

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Erman Car, Metkim Metal, Makine Kimya San.ve Dış Ticaret firmasında, demir-dışı metaller bölümünde çalışmaktadır.
 
1970 yılında Karabük’te doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Başlıca Teknik Alüminyum, Ecomelt Alüminyum ve Gerikazanım, Fondel Metal ve Detal Alüminyum firmalarında üretim mühendisliğinden proje müdürlüğüne kadar farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Halen çeşitli demir-dışı metal ile ilgilenen firmalara danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir. Başlıca ilgi alanları, birincil ve ikincil alüminyum üretimi, boksit dışı kaynaklardan metalurjik kalite alümina üretimi, birincil magnezyum üretimi ve rafinasyonu ve birincil kurşun ve çinko üretimidir.

Erman Car’ın, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi, The Metal Society (TMS) üyelikleri bulunmaktadır. Çalışma alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış ve kongre - sempozyumlarda sunulmuş bildirileri vardır. Ayrıca, Alüminyum Sempozyumları ve Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC) gibi alanında önemli kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapmış ve yapmaktadır.

bottom of page