top of page

Dökümhanelerde Atık Minimizasyon ve
Metallerin Çevresel Etkileri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Metallerin genel olarak çevresel etki mekanizmaları, etkileri ve uyulması gereken temel koruma yöntemleri incelenecek ve dökümhane örneği üzerinde atık oluşumu ve atıkların minimizasyonunda uyulması gereken temel kurallar değerlendirilecektir. Ayrıca günümüz teknolojik seviyesi dikkate alınarak olması gereken temel uygulamalar anlatılacaktır. Bu kapsamdan endüstride yapılmış uygulamalara yer verilerek katılımcılara kendi işletmelerinde ele alabilecekleri temel yöntemler ve uygulamalar tartışmalı olarak sunularak katılımcıların bu alanda gerekli bilgi ve deneyimin kazandırılması eğitimin temel amacıdır.

Öğrenim Hedefi

  • Çevre sorunları; hava, gürültü, su, toprak ve kültürel çevre,

  • Metaller ve çevre ile ilgili genel tanımlar, kirlilik, metallerin canlılara etki mekanizmaları,

  • Metallerin çevreye yayınım mekanizmaları, kısa ve uzun süreli etkileri,

  • Döküm Prosesi Tekniklerine genel bakış ve çevresel açıdan dökümhanelerde “En İyi Teknikler”,

  • Dökümhanede oluşan atıklar,

  • Dünyadan farklı çevresel önlem ve atık minimizasyon uygulamalarına örnekler,

  • Ülkemizden endüstriyel atık ve enerji tasarruf uygulamaları konularında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Image by Ludomił

Kimler Katılmalı

Dökümhane sahip ve yöneticileri, metalurji ve malzeme mühendisleri, döküm sektöründe çalışan ve çevre birimlerinde görevli diğer mühendisler, dökümhane ve çevresel metalurjik sistemler konusunda bilgi sahibi olmak isteyen teknik elemanlar

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-17%2014.11_edite

Prof. Dr. Servet TİMUR

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği’nden mezundur. 1996 yılında Technische Universität Bergakademie Freiberg-Almanyada doktora çalışmasını (ATIAD En iyi doktora ödülü) tamamlamıştır.
 

1987 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çeşitli kademelerde görev almış ve halen aynı kurumda çalışmaktadır. Çevre, Çevresel Metalurji ve Teknolojileri, Elektrokimyasal Teknolojiler, Demir Dışı Metaller Metalurjisi ve Malzemelerin Kimyasal ve Elektrokimyasal Özellikler konularında akademik yayınları ve bildirileri vardır. Uzmanlık alanlarından ergimiş tuz elektrolizi ile borlama teknolojisi ile ilgili olmak üzere 2 ve volfram üretimine yönelik olmak üzere 3 uluslararası patenti mevcuttur. TUBİTAK tarafından desteklenmiş 6 farklı araştırma projesi ve farklı özel sektör firmaları ile gerçekleştirmiş olduğu 8 TUBİTAK/TEYDEB projesi vardır.


İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde Metalurjik Atıklar, Çevresel Metalurji, Hurda ve Atık Değerlendirme konularında ve Malzeme Kimyası, Kimyasal Metalurji ve Malzemelerin Kimyasal ve Elektrokimyasal Davranışları derslerini vermektedir.


Doktora öğrencisi ile 2012 yılı R&D 100 –ABD ödülü sahibidir.

bottom of page