top of page

Eğitimci Değerlendirme Formu

1. Eğitici konuya dikkatimi çekebildi

2. Eğitici süreyi etkin kullandı

3. Eğiticinin sesi işitiliyordu

4. Eğitici bana eğitime katılma fırsatı verdi

5. Eğitici konusunu aktarırken coşkulu ve hevesliydi

6. Eğitimcinin grupla iletişimi iyiydi

7. Eğitici yeni konuları net olarak açıklayabildi

8. Eğiticinin sunuşu anlaşılırdı

9. Eğiticinin verdiği örnekler ilgi çekiciydi

10. Eğitici deneyimini eğitim ortamına yansıttı

11. Eğitici konusuna hakimdi

12. Eğitimci uygulamalar sırasında yeterince ilgili ve destekleyiciydi

13. Eğitici eğitim materyal ve araçlarını etkin kullandı

14. Eğitici sunuşunun sonunda konuyu toparlayıp özetledi

Form başarı ile gönderildi

Bir hata oluştu. Lütfen tüm verileri doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olarak tekrar deneyiniz

bottom of page