top of page

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Kendisi aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1991 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevine başlamıştır. 1996 yılında profesör olan Dr. Ürgen halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve yüzey işlemler araştırma grubunu yönetmektedir.

 

Dr. Ürgen lisans, doktora derecesini aldıktan sonra bir yıl süre Max-Planck Enstitüsü, Metal Araştırma Bölümünde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Ürgen 2002 -2005 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini, 2002-2011 yılları arasında DPT tarafından Mühendislikte İleri Teknolojiler projesi kapsamında desteklenen disiplinler arası Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Kendisi yüzey işlemler bilimi ve teknolojileri alanında (korozyon ve korozyondan korunma, elektrolitik metal kaplama, vakum kaplama teknikleri, anodik oksidasyon, sert kaplamalar ve tribolojisi,) araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Dr. Ürgen korozyon ve korozyondan korunma konusunda hem akademik hem de endüstriyel hizmet düzeyinde uzun yıllardır çalışmaktadır. Kendisi, Türkiye Korozyon Derneği, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, AVS, ACS üyesidir. Avrupa Yüzey İşlemler Akademisi (EAST) ve Uluslararası Korozyon Konseyinde (ICF) Türkiye’yi temsil etmektedir.

 

Prof. Ürgen’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 150’nin üzerinde yayını vardır. Ulusal ve ulusalararası toplantılarda 15’in üzerinde davetli konuşma vermiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre sempozyum düzenlemiş ve düzenleme kurullarında yer almıştır. Prof. Ürgen, çeşitli kamu ve özel sektör destekli projede yürütücülük ve araştırmacılık görevlerini de üstlenmiştir. Kendisinin üçü yayınlanmış dört tanesi başvuru halinde toplam 7 adet uluslararası patenti vardır.

bottom of page