top of page

Elektrik Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

Metalurji Sektörü yöneticilerine temel elektrik bilgileri, elektrikten kaynaklanan tehlikelerin tanıması, ark ocaklı tesislerde  kısa devre benzeri durumlar ve elektrotlar, metal ergitme tesislerinde güç katsayısının ve elektrik şebekesinin düzgünlüğü ve iş kazalarından korunma bilgileri edinmesidir.

Image by Mika Baumeister

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimde  katılımcılar;

 

  • Temel elektrik bilgilerini bilecek, özellikle üretim esnasında bakımcılarla iletişim kurarken elektrik terminolojisine hakim olacak,

  • Yürütülen operasyonlar sırasında karşılaşabilecek elektrik sorunlarında uygunsuz durumları adresleyebilecek,

  • Metal ergitme safhalarında ortaya çıkma ihtimali olan  güç katsayısının  bozulması durumunda  operasyonel ve davranışsal faktörleri belirleyecek,

  • Elektrik tehlikelerinden kaynaklanabilecek zararın azaltılması için alınması gereken tedbirleri tanıyacak,

  • Elektrikli tesislerde kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları tanıyacak ve etkin olarak kullanabilecek,

  • Tehlikeleri kontrol altında tutmak ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kendisine düşen rol ve sorumlulukların farkına varacaktır.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Kimler Katılmalı

Yöneticiler, mühendisler, iş güvenliği uzmanları, formen- ustabaşılar ve satın alma sorumluları

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı. Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.


Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır

bottom of page