top of page

Elektrolitik ve Vakum Kaplama Teknikleri ile Yapılan Yüzey İşlemleri

Eğitimin Amacı

“Yüzey işlemleri”; hemen hemen tüm endüstri sektörlerinde kullanılan malzemelerin yüzeylerinin işlevsel, aşınma, dekoratif ve korozyon özelliklerini değiştirmek, geliştirmek için kullanılan işlemlerin genel adıdır. Konu son derece kapsamlıdır ve çok farklı disiplinlerin ilgi alanına girer. Eğitim kapsamında metalik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinin temel prensipleri katılımcılara özetlenecektir. Katılımcıların, yüzey işlemler içerisinde en yaygın kullanılanlardan olan elektrolitik metal kaplamalar, sıcak daldırma- galvanizleme ve vakum kaplama tekniklerine özel ağırlık verilerek yapılacak eğitim ile bu tür kaplamaların üretimi, seçimi, tanımlanması ve farklı amaçlara yönelik olarak kullanımları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

yüzey işlemleri.jpg

Kimler Katılmalı

Yüzey işlem teknolojileri ve uygulamaları konusunda genel bilgi yanında elektrolitik metal kaplama, galvanizleme ve vakum kaplama tekniklerinin uygulamaya yönelik kullanımı ve seçimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tasarım, üretim ve alım –satım alanında çalışan mühendisler ve teknik elemanlar.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

  • Yüzey işlemlerinin mühendislik uygulamalarına yönelik olarak sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

  • Yüzey işlem uygulamalarında ön işlemlerin önemini kavrayacaklardır.

  • Elektrolitik metal kaplamaların ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır.

  • Sıcak daldırma çinko kaplama yönteminin ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır.

  • Vakum kaplama tekniklerinin ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır.

  • Farklı amaçlara yönelik yüzey işlem seçiminin ilkelerini örnekler üzerinden tartışarak öğreneceklerdir.

  • Kaplamaların özellik ve performanslarına yönelik tanımlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmenler

Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.55.18.png

İstanbulda doğdu, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. İTÜ adına Columbia Üniversitesi, New York da doktora eğitimini tamamladı. Dr. Eng. Sc. derecesini aldı ve ayni kurumda asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yurda dönüşünde İTÜ Maden Fakültesi Metalurji kürsüsünde çalışmağa başladı. 1976 da Doçent 1982 de Profesör oldu. Metalurji Fakültesi ve ayni Fakültenin Elektrometalurji ve Korozyon Kürsüsü kuruculuğunu yaptı. Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Başkanlığı, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı, Senatörlük ve İTÜ nün Üniversitelerarası Kurul üyeliği görevlerinde bulundu. 2005 yılında emekli oldu. Korozyon ve Yüzey İşlemleri alanında yurt içi ve dışında danışmanlık yapmaktadır.

 

Korozyon ve korozyondan korunma (katodik koruma, korozyon hasar analizi vb.) yüzey işlemleri (Elektrolitik metal kaplama, PVD kaplama vb), Hidrometalurji (komleks cevher liçi, çinko karbonat cevherlerinin değerlendirilmesi vb.) alanlarında bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 200 e yakın yayın yaptı, tebliğler sundu, 50 ye yakın bilimsel ve endüstriyel projede yöneticilik yaptı veya görev aldı.. İTÜ haricinde Yıldız Teknik, Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde dersler Verdi. Bölümünde laboratuvarlar kurdu.

Yayınları ve patent çalışmaları için Institute of Metals, İngiltere, en iyi makale. R&D 100 ödülü, ABD. aldı. Korozyon derneği kurucularındandandır. European Academy of Surface Technology ; Almanya, Türk üyeliği ve Avrupa Korozyon Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi.

Evli , bir kız ve bir erkek çocuğa ve çocuklarından birer toruna sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

Ekran Resmi 2020-03-06 13.00.56.png

Mustafa ÜRGEN İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Kendisi aynı Üniversitede yüksel lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 1991 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevine başlamıştır. 1996 yılında profesör olan Dr. Ürgen halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve yüzey işlemler araştırma grubunu yönetmektedir.

Dr. Ürgen lisans, doktora derecesini aldıktan sonra bir yıl süre Max-Planck Enstitüsü, Metal Araştırma Bölümünde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Ürgen 2002 -2005 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini, 2002-2011 yılları arasında DPT tarafından Mühendislikte İleri Teknolojiler projesi kapsamında desteklenen disiplinlerarası Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Kendisi yüzey işlemler bilimi ve teknolojileri alanında (korozyon ve korozyondan korunma, elektrolitik metal kaplama, vakum kaplama teknikleri, anodik oksidasyon, sert kaplamalar ve tribolojisi,) araştırmalarını sürdürmektedir.

Dr. Ürgen korozyon ve korozyondan korunma konusunda hem akademik hem de endüstriyel hizmet düzeyinde uzun yıllardır çalışmaktadır. Kendisi, Türkiye Korozyon Derneği, TMMOB Metalurji Mühendisleri odası, AVS, ACS üyesidir. Avrupa Yüzey İşlemler Akademisi (EAST) ve Uluslararası Korozyon Konseyinde (ICF) Türkiye’yi temsil etmektedir.

 

Prof. Ürgen’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 150’nin üzerinde yayını vardır. Ulusal ve ulusalararası toplantılarda 15’in üzerinde davetli konuşma vermiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre sempozyum düzenlemiş ve düzenleme kurullarında yer almıştır. Prof. Ürgen, çeşitli kamu ve özel sektör destekli projede yürütücülük ve araştırmacılık görevlerini de üstlenmiştir. Kendisinin üçü yayınlanmış dört tanesi başvuru halinde toplam 7 adet uluslararası patenti vardır.

bottom of page