top of page

İnsanlık:
Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı çalışanların inovasyon kavramı ve inovasyon kültürü yönetimindeki yapı taşları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İnovasyon kültürü için düşünen insan ve iyi bir yönetim sistemi gereklidir.

 

Bu eğitimde insanın inovasyondaki ve inovasyon kültürü oluşumundaki rolü ele alınacak ve inovasyon kültürünün oluşumu için gerekli olan yönetim sistemlerindeki ihtiyaçlar değerlendirilecektir. Günümüzde işletmelerin gündemlerine yeni gelen inovasyon kavramı ile bilim, mühendislik, araştırma, geliştirme ve teknoloji kavramları arasındaki ilişkiler irdelenecektir.

Öğrenim Hedefi

​Bu eğitim ile katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir;

  • Düşünmenin, bakıp görebilmenin ve düş kurmanın inovasyondaki yeri konusunda kendilerini ve çevrelerini sorgulayacaklar,

  • İnovasyon, inovasyon yönetimi ve inovasyon kültürü yönetimi kavramları arasındaki farkları sorgulayıp anlayacaklardır,

  • İnovasyon kültürü yönetimindeki yapı taşlarını irdeleyecek ve inovasyon yönetiminde İnovasyon Hazırlık Seviyesi’ni yol edinerek Bilim ve Ar-Ge’ nin inovasyondaki yerini belirleyeceklerdir.

  • Problem, tasarım, ürün kavramlarına değişik bir bakış açısı geliştirecekler,

  • Eğitim esnasında gerçekleştirilecek olan çalışmalarla kurumlardaki inovasyonun kültürünün farkındalığı kurumların ürettikleri bilgi, ürün ve teknolojileri irdeleyerek inovasyon algılarını sorgulamaları sağlanacaktır.

  • Kurumlarda varolan Ar-Ge yönetimi ile son yıllarda popüler hale gelmiş olan inovasyon yönetimi ile ortaya çıkabilecek kavramsal ve yönetsel çelişkileri irdeleyip çözüm önerileri geliştirebileceklerdir.

Image by Ben White

Kimler Katılmalı

İnovasyon hayatın her alanındadır. Kurumlardaki her çalışanın birbirleri ile aynı dili konuşarak hızla fark yaratması
ve rekabetçiliğini geliştirmesi gereklidir. Buluşun ticari değer kazanması için her alanda çalışanın inovatif düşünerek zekasını ortaya koyması gereklidir.

 

Gerçekte insanlıkla varolan inovasyon kavramına son yıllarda özel bir önem verilmeye başlanmıştır. Bu eğitim hayatında inovasyonu öne almak isteyen her seviyeden çalışanın yer alabileceği bir eğitim programıdır.

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Özgül keleş.png

Prof. Dr. Özgül Keleş

Prof. Dr. Özgül Keleş, 1993 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmiş ve eğitimi sırasında Mita Kalıp ve Döküm Sanayii A.Ş.’de görev almıştır. Doktora eğitimini 2000 yılında ABD New Mexico Institute and Technology üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora sonrası 2000-2002 yılları arasında Argon Ulusal Laboratuvarları’ (Argonne National Lab) ve ABD New Mexico Institute and Technology üniversitesinde çalışmıştır. 2002-2007 yılları arasında Assan Alüminyum ArGe grubunda ArGe uzmanı ve Ar-Ge yöneticisi olarak çalışmıştır. 2007 yılında İTÜ Kimya Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2010 yılında doçent ünvanı almış ve 2010-2013 tarihleri arasında bölüm başkan yardımcılığı görevini gerçekleştirmiştir. Mayıs- Ekim 2016 tarihleri arasında Lityum iyon bataryalar üzerinde araştırmalar yapmak üzere misafir araştırmacı olarak Argon Ulusal laboratuvarında görev almıştır. Haziran 2017 itibari ile profesör olarak atanmıştır.


Alüminyum- Alaşımları ve Üretim Yöntemleri, Kaplamalar ve Lityum İyon Pil teknolojileri konuları yanısıra Kalite -Problem Çözme- Ar-Ge- İnovasyon- Yönetimleri konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Tasarım ve Malzeme Seçimi, Kalite Mühendisliği, Problem Çözme Teknikleri ve İnovasyon, Tasarım ve Proje Yönetimi, Enerji Malzemeleri ve Deneylerin tasarımı derslerini vermektedir. İki adet ulusal, 2 adet uluslarası kitap, 1 patent, 90 üzerinde ulusal ve uluslarası makale ve bildirisi ve çok sayıda değişik kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin yürütücülüğünü ve danışmanlığını yapmış olan Prof. Dr. Özgül Keleş halen İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

bottom of page