top of page

Isıl Püskürtme
Kaplama Teknolojilerinin
(Alev, Ark, Plazma, HVOF) Teorik ve
Pratik Endüstriyel Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ülkemizde sınırlı alt yapı ve bilimsel yetkinliği bulunan termal püskürtme teknolojilerinin teorik bilgilerinin ve pratik endüstriyel uygulamalarının verilmesi.


Aşınma, sürtünme, korozyon, oksidasyon gibi endüstriyel sorunlara çözüm üretme noktasında yeni potansiyel; Püskürtme Metal, Seramik, Plastik veya Kompozit Kaplama Teknolojisinin katılımcılara sunulması.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

 

  • Kaplama Teknolojileri ve Uygulamaları

  • Uygulamalarda Kullanılan Toz ve Tel Hammaddeler

  • Püskürtme Kaplama Uygulamaları için Yüzey Temizleme ve Hazırlık İşlemleri

  • Alev Tel, Toz, Elektrik Ark, Plazma, HVOF ve Soğuk Sprey Prosesleri

  • Endüstriyel Sorunlara Yönelik Kaplama Üretim Yöntemlerinin Seçilmesi

  • Pratik Kaplama Uygulamaları konularında teorik ve endüstriyel pratik uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Image by Russ Ward

Kimler Katılmalı

Yüzey ve kaplama sahalarında çalışan mühendisler,
yüzey koruma kimyasalları pazarlamasında çalışanlar, mevcut sorunlarına alternatif çözümler arayan teknik elemanlar, üniversitelerde teknolojiye ilgi duyan araştırmacılar

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Prof. Dr. Fatih ÜSTEL

Prof. Dr. Fatih ÜSTEL

Fatih ÜSTEL, Lisans eğitimini İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1992 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans sonrasında Sakarya Üniversitesi FBE de Doktora çalışmalarını tamamladı.


1998-1999 yılında Avusturya Montan Üniversitesi-Leoben, 2000-2001 arasında İTÜ, 2001-2003 yılları arasında RWTH-Aachen, 2005 yılında Jülich Araştırma Merkezinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2001 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında profesör olan oldu.


Sakarya Üniversitesi Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak; yaklaşık 25 yıldır yüzey mühendisliği ve de özellikle “Termal Sprey Kaplama Teknolojileri” konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmektedir. Üstel, ülkemizin en teknolojik ve TÜRKAK akredite püskürtme kaplama teknolojileri SAÜ-TESLAB (Sakarya Üniversitesi, Termal Sprey Kaplama Araştırma ve Uygulama Lab.) laboratuvarını kurmuş olup, halen ilgili laboratuvarın koordinatörlük görevini yürütmektedir.


Sayın ÜSTEL, SAÜ-TESLAB bünyesinde, biyomedikal kaplama uygulamaları ve Uzay-Uçak havacılık kaplamaları konusunda, teorik ve pratik uygulama tecrübesine sahiptir. Kaplama üretim, analiz ve karakterizasyon çalışmaları yanında kaplamalarının performans testlerine yönelik araştırmalar yapmaktadır.


Sayın ÜSTEL, farklı disiplinlerde; TÜBİTAK (3), BOREN (1), KOSGEB (2), SAN-TEZ (1) ve Kalkınma Bakanlığı DPT (2) destekli projelerde yürütücülük yapmıştır. Sayın ÜSTEL’in 3 adet yayınlanmış patenti vardır.

bottom of page