top of page

Kaldırma Taşıma İşlerinde Güvenlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Metalürji sektöründe çalışan yöneticilerin, güvenli kaldırma taşıma ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları, kaldırma taşıma işlerinde kullanılan ekipmanların güvenlik kriterlerini tanımaları, operasyonda görev alacak personelin yetkinlikleri ve kaldırma planlarının hazırlanması konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır. 

Image by Ant Rozetsky

Öğrenim Hedefi

  1. Kaldırma taşıma işleri ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi edinecekler

  2. Vinçleri ve vinçlerin güvenlik sistemlerini tanıyacaklar

  3. Bağlantı elemanlarını tanıyacak, uygunluğunu değerlendirecek, satın alma, periyodik  kontrollerinin yapılması, bakımı ve saklanması süreçlerinin yönetebilecekler.

  4. Sapanla, vinçle, FL le doğru yük kaldırma tekniklerini gözden geçirecek,

  5. Yük kaldırmada, yük bağlamada ve iletişim-işaretleşme süreçlerini yöneten personelin yetkinlikleri konusunda bilgi edinecekler 

  6. Yük kaldırma sırasında çevre emniyetinin önemini kavrayacak,

  7. Kaldırma planlarını hazırlayabilecekler ve kritik yük kaldırma operasyonlarının yönetimini organize edebilecekler

  8. İlgili prosedür ve talimatları gözden geçirecekler.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Kimler Katılmalı

Yöneticiler, mühendisler, iş güvenliği uzmanları, formen-ustabaşılar ve satın alma sorumluları

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı. Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.


Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır

bottom of page