top of page

Kapalı Alan Operasyonları ve Beceri Kazandırma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Tamamen veya kısmen sınırlı bir hacmi olan, içinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlar kapalı ortam olarak adlandırılmaktadır. Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış, girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlardır. Eğitimde, kapalı ortam ve alanlarda çalışacak ve bu alanlarda meydana gelebilecek acil durumlarda görev alacak çalışanların eğitilmesi ve yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim Hedefi

Eğitim sonunda katılımcıların kazanacakları beceriler;

  • Tripod ve sedye kurulumu ve uygulamasını,

  • Halat, düğüm ve makaralarla çalışmayı,

  • Kapalı alanda mahsur kalmış veya yaralanmış çalışana müdahale etmeyi,

  • Kapalı alanlarda yaralının yatay ve dikey çıkarılmasını,

  • Kapalı alandan yaralının sedyeye sabitlenmesini

  • Temiz hava cihazı ile kurtarma yapabilmeyi gerçekleştireceklerdir.

Image by Jean Carlo Emer

Belgelendirme

Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara,
“KAPALI ALAN OPERASYONLARI VE BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ BELGESİ” verilecektir.                                                             

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim bir tam gün uygulama eğitimidir.

  • Uygulama eğitimleri işletme sahası içinde iş güvenliği uzmanı ve eğitmen tarafından uygun görülen alanlarda verilecektir.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

bottom of page