top of page

Makinelerde Güvenlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı ve AB Mevzuatının Türkiye ye yansımaları, Makine Emniyeti Yönetmeliğinin gereklilikleri konusunda bilgi edinmelerini ve işletmelerinde kullanımda olan makinalardaki tehlikeleri analiz edebilme, riskleri değerlendirme, riskleri azaltma, güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konusunda bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır.  

Makinesinde dişleri

Öğrenim Hedefi

Katılımcılar:

 1. Ürünlere İlişkin Avrupa Birliği Teknik mevzuatı ve 4703 Sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hakkında bilgi edinecekler, 

 2. Makine Emniyeti Yönetmeliği ve makinelerde uygunluk değerlendirme süreci hakkında bilgi edinecekler,

 3. Makinalarla ilgili standartlar ve standartların uygulanması  konusunda bilgi sahibi olacaklar,

 4. İşletmelerine alınacak yeni makinalarda, işletmelerinde imal ettikleri makinalar ve makinalarda yapılan değişiklik süreçlerinde izlenecek yöntemler hakkında bilgi edinecekler,

 5. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hakkında bilgi edinecekler, 

 6. İşletmelerindeki makinalarda tehlikeleri analiz edebilme konusunda bilgi ve beceri kazanacaklar,

 7. Makinalarda risk değerlendirme metotlarını kavrayıp, riskleri değerlendirme konusunda bilgi ve beceri kazanacaklar, 

 8. Makinelarda risk azaltma hiyerarşisi konusunda bilgi sahibi olacaklar,

 9. Makine koruyucuları ve koruma sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar,

 10. Kumanda cihazları, kullanma talimatları, uyarı ve ikaz işaretleri konusunda bilgi edinecekler, 

 11. Gürültü ve titreşim riskini azaltma yöntemleri konusunda bilgi edinecekler. 

Kimler Katılmalı

Yöneticiler, mühendisler, iş güvenliği uzmanları ve satın alma sorumluları

Eğitim Süresi 1-2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı. Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.


Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır

bottom of page