top of page

Metal Sektöründe Sağlıklı ve Güvenli Davranışları Destekleyici İletişim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim programının sonunda orta ve alt kademe yöneticileri gelişmeyi rapor etme, emir verme, personeli eğitme, onaylama, kınama, politikaları açıklama, anlaşmazlıkları çözme, teşvik etme, denetleme eylemlerini gerçekleştirirken çalışanlara, hangi içeriği, hangi yöntemlerle aktaracağını, nasıl geri bildirim vereceğini empatik iletişim yaklaşımları çerçevesinde yeni bilgiler edinerek gözden geçirecek ve beceri geliştirme uygulamaları yaparak güçlü iletişim modellerini kullanmaya başlayacaklardır. Katılımcılar, işletmede sağlıklı ve güvenli iş sonuçları üretmek üzere çalışanlarla katılımcı ve çift yönlü iletişim tekniklerini kullanarak iletişim kurmanın yararlarını kavrayacaklardır.

Kroki tartışırken mimarlar

Kimler Katılmalı

Orta ve alt kademe yöneticiler, Üretim mühendisleri, Üretim hattı yöneticileri ve formenler, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışan uzman ve yöneticiler.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitim sonunda;

  1. Katılımcıların çalışanlarla empatik iletişim kurmanın temel adımlarını gözden geçirerek egzersizler yardımıyla deneyimlemeleri,

  2. Çalışanlarla iletişimde katılımcı iletişim süreçlerinin iş sonuçlarına etkisine ilişkin farkındalıklarının arttırılması,

  3. Çalışanların sağlıklı ve güvenli iş sonuçları alınmasına yönelik motivasyon dinamiklerini gözden geçirmeleri, sağlanacaktır.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ekran%20Resmi%202020-03-18%2011.40_edite

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

Erenköy Kız Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme, Personel, Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda doktora dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde 3 yıl asistan, Holiday Inn İstanbul Otelleri kuruluş döneminde 5 yıl Eğitim Müdürü, Artı Danışmanlık kuruluş döneminde 2 yıl Eğitim Koordinatörü olarak çalıştı. 2004 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Akademik ilgisi, eğitim ve danışmanlık çalışmaları; İşletmelerde Sağlık & Güvenlik Kültürü, Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi ve Sağlık & Güvenlik İletişimi alanında odaklanıyor. Kamu, özel ve STK’lar ile yürüttüğü eğitim ve danışmanlık işlerini 20 yıldır sürdürüyor, İSG, iletişim, kültür ve davranışlar alanında yayınlar yapıyor. Doktora çalışması İşletme Yönetimi alanındadır. Tez konusu “Güvenlik Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Yaklaşımları” dır. Tez yazım aşamasındadır.


Sivil Toplum tarafında, TUGİM Tüm Girişimciler ve İş Mentorları Derneği Etik ve Disiplin Kurulu Başkanı, Erenköy Kız Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2014 yılında Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde başlatılan SAGİS Sağlık ve Güvenlik İletişimi Sempozyumu Sekreterliği görevlerini de sürdürmektedir.

bottom of page