top of page

Genel Katılıma Açık Eğitimler

METEM-16112020-Pazartesi.jpg

Online Hasar Analizi Eğitimi

17-18 Aralık 2020

09:30 - 17:20

Üretim sektöründe çalışan tüm yönetici ve mühendislerin, sektörün dışa açılımı ve kalite standartları ile pekişen ürün ortaya çıkarma safhalarında; kullandıkları malzemenin davranış özelliklerini daha yakından tanımak, olası hasara neden olan mekanizmayı belirleyerek teknolojik

hatayı saptamak ve zararın giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalara ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 11.49.23.png

Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI

Ekran Resmi 2020-03-06 11.53.05.png

Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN

bottom of page