top of page

Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Risk değerlendirme sürecine katılacak Metalurji Sektörü yöneticilerine iş kazası ve meslek hastalığı tehlikelerinden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;
 

 • Risk değerlendirmenin yasal dayanaklarını sıralayabilecekler,

 • Tehlike ve risk kavramını ayırt edebilecekler,

 • Yürütülen işlerin barındırdığı tehlikeleri belirleyebilecekler,

 • Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıklarını ve doğabilecek sonuçların şiddet derecesini etkileyen faktörleri tanımlayabilecekler,

 • Tehlikelerin ortaya çıkma olasılıkları ile şiddetini değerlendirip derecelendirebilecekler,

 • Önem derecesine göre riskleri önceliklendirebilecekler,

 • Risk kontrol hiyerarşisini kavrayacaklar,

 • Mevcut kontrollerin etkinliğini değerlendirebilecekler,

 • Belirlenen risklerin azaltılması amacıyla alana uygun kontrol tasarımlarını yapabilecekler,

 • Risk değerlendirme prosedürü unsurlarını tanımlayabilecek, risk değerlendirme kayıt araçlarını kullanabilecekler,

 • Metalürji sektörü birimlerinde risk değerlendirmesi ve risk kontrolü uygulamalarını yapabilecekler.

Image by Science in HD

Kimler Katılmalı

Yöneticiler, mühendisler, iş güvenliği uzmanları, formen- ustabaşılar ve satın alma sorumluları

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Ali Turan

Ali TURAN

Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü 1976 yılında bitirdi. 30 yılın üzerinde şantiye şefliği, atölye mühendisliği, etüt proje, mekanizasyon mühendisliği, eğitim planlama ve iş güvenliği başmühendisliği görevlerini yürüttü. Makine Güvenliği ve makinaların güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi konularında Avrupa Birliği Makine Komitesi üyelerinden eğitim aldı. Makinalarda Risk Değerlendirme, CE markalama ve teknik dosya hazırlama konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi.  Almanya ve Hollanda da İskele Güvenliği ve Güvenli İskele Kurulumu konusunda eğitim aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘İskele Kurulum Elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı’  meslek standartlarının hazırlanması konularında çalışmalar yaptı.  Türkiye de ilk 500 e giren birçok şirket te iş güvenliği risk değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yaptı. Risk değerlendirme konularında birçok kurumsal dergide makaleleri yayımlandı ve İSG kongrelerinde bildiriler sundu.


Bir çok iş güvenliği uzmanının yetiştirilmesi sürecinde eğitim verdi, rehberlik ve destek sağladı.  İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 10.000 ‘in üzerinde çalışan ve yöneticiye eğitim verdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitici belgelerine sahip bulunmaktadır

bottom of page