top of page

Tatbikat ve Senaryo Planlama Hizmeti

Eğitimin Amacı

Yasal mevzuat çerçevesinde, İşletmedeki mevcut tehlikelere göre tatbikatların planlanması, acil durumlara karşı hazırlanmış olan ekiplerdeki sorumlu ve görevli çalışanların acil durum planı çerçevesinde senaryolarının yazılması ve bu senaryonun işletme ve çalışanlar tarafından mevzuatlara uygun olarak uygulama becerisi kazandırılmasıdır.


Tatbikat sonuç raporunun hazırlanması ve işletme yöneticileri ile paylaşılması bu hizmete dahildir.

Image by Alvaro Reyes

Öğrenim Hedefi

Eğitim sonunda katılımcıların kazanacakları beceriler;

  • İşletme dışından konusunda uzman eğitmen ve danışman kadromuzun, işletmenin emniyet ve güvenlik uzman kadrosuyla birlikte ortak hareket ederek tatbikat senaryolarının oluşturulması,

  • Senaryo ve uygulamaların güvenli ve emniyetli geçmesinin sağlanması,

  • Gözlemci ve hareket pusulalarının hazırlanması ve doldurulması,

  • Tatbikatın değerlendirilmesi ve raporlanması,

  • Tatbikat ve senaryo hizmet raporunun hazırlanması ve işletme yetkililerine sunulması, yenilik ve önerilerinin paylaşılması içeriği oluşturmaktadır.

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Tatbikat uygulaması 1 tam gündür.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

bottom of page