top of page

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Eğitimin Amacı

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik tüm tehlikelerin belirlenmesi ve
riskin meydana gelme ihtimalini minimize etmek veya şiddetini düşürmek, afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak doğru davranış ve yaklaşımların “Temel Afet Bilinci Kültürü”nün çalışanlara kazandırılmasıdır. 

Öğrenim Hedefi

Eğitim sonunda katılımcıların kazanacakları beceriler;

 • Afet ve acil durumları bilmek,

 • Afet yönetimi ve planlamayı

 • Planlamanın adımlarını bilmek,

 • Afet öncesi ekiplerin oluşturulması,

 • Zarar azaltma yaklaşımlarını planlayabilmek

 • Acil durum planı prosedürlerini tanımak,

 • Eğitim ve tatbikatları tanımak, özelliklerini
  bilmek,

 • Acil durum malzeme ve ekipmanlarını tanımak.

 • Acil durumlarda yaralı ve mahsur kalmalara
  müdahale uygulamaları yapmak (Yaralı taşımateknikleri uygulanması).

Image by Giancarlo Revolledo

Belgelendirme

Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara, “TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİM BELGESİ” verilecektir.

Eğitim Süresi 1 Gündür​

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

bottom of page