top of page

Tesis Proje Yönetimi ve Ekonomisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir tesisin fizibilite aşamasından başlayarak projelendirilmesi ve yatırımın gerçekleşmesi sırasında yaşanacak süreçlerin mevcut bir örnek üzerinden irdelenmesi.

Image by Patrick Hendry

Öğrenim Hedefi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;
 

  • İş geliştirme konusunda çalışanların, sektörlerinin gelişmelerini nasıl takip edecekleri konusunda örnekler üzerinden gözden geçirme yapabilecekler,

  • İş geliştirme fikrinden yola çıkarak fizibilite hesaplarının yapılışı konusunda bilgi edinebilecekler,

  • Ar-Ge çalışmalarının fizibiliteye ve yatırımın gerçekleştirilmesindeki etkisini fark edebilecekler,

  • Makina ekipman seçiminde ve tekliflerin karşılaştırılmasındaki dikkat edilmesi gereken noktaları saptayabilecekler.

  • Örnekler üzerinden hareketle, yatırımın ileri aşamalarında organizasyonun yapılandırılması ve ücretlendirme konularında bilgi edinebilecekler,

  • Fizibilitenin temel unsurları ve değerlendirme kriterlerini belirleyebilecekler,

  • Örnek çalışma üzerinden hareketle, ihale süreçleri ve ihalelerin değerlendirilmesine ait bilgi ve beceri kazanabilecekler,

  • İhale sonrasında sözleşmelerle ilgili özet bilgilere ulaşabileceklerdir.

Kimler Katılmalı

İş geliştirme, planlama, yatırım, üretim konularında çalışan mühendisler ve orta kademe yöneticiler

Eğitim Süresi 2 Gündür​

Eğitim Yeri

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

Eğitmen

Mehmet İlhan Göknel

Mehmet İlhan GÖKNEL

Öğrenim:
İlkokul : Mimar Kemal İlkokulu – Ankara
Lise : Yenilevent Lisesi – İstanbul
Yüksek Öğrenim : İTÜ Maden Fakültesi Maden İşl. Bl. ( Lisans)
İTÜ Fen Bilimleri Enst. Maden İşl. Bl. (Yüksek Lisans)
1986 – 1987 Magnesit AŞ, Sondaj ve Cevher hazırlama mühendisi 4 km su isale hattının yapılması ile mesleğe başladım. Daha sonra Sondaj ve jeolojik prospeksiyon faaliyetleri ile hammadde kaynaklarının sürekliliği konusunda çalıştım. Ayrılmadan önceki görevim cevher hazırlama tesisinin mühendisliğini yapmak sonrasında da Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan “Ağır Mayi ile Ayırma “ tesisinin yatırımı ve devreye alınması sırasında tüm aşamalarında bulundum.


1988 – 1994 Esan Eczacibaşı AŞ, Ürün Sorumlusu; Satış Hizmetleri Şefi; Üretim Planlama Şefi Esan’da başlangıçta yeni ürün ve yeni pazaraların araştırılması görevi ile işe girdim. İlerleyen dönemde satış ve yüklemeler, ihracat gibi ticari konular üzerine yoğunlaştım. Ayrılmadan önceki dönemlerde de üretim planlama görevine getirildim.


1994 – 2000 Elkim AŞ, Serbest Ticaret Elkim AŞ de tamamıyla ticari konular ile çalışmalarıma devam ettim. Hollanda’dan plastik hammaddeleri, Almanya’dan PUR katkıları, İspanya’dan kalıp ayırıcılar, Brezilya’dan korund, Japonya’dan muhtelif hammaddelerin satışı ve temsilcilik konularında faaliyetlerimi yürüttüm.


2000 – 2001 Polat Maden, Üretim Md. Polat madenin çalıştırdığı Kuvars ve Feldspat ocaklarının işletilmesi, planlaması ve projelendirilmesi işleri ile hammadde alım konularında çalıştım.


2001 – 2002 Akmaden AŞ, Gn. Md. Yardımcısı Feldspat üretimi ve cevher hazırlama tesisine sahip olan şirketin sevk ve idaresinde bulundum.


2002 – Esan Eczacibaşı AŞ, Üretim Planlama Sor. Uzm., İş Geliştirme Yön., Geliştirme Md., Teknik Md ., Teknik Hizmetler Direktörü
 

Yeniden başlangıçta açık işletme projelerinin yapılması daha sonrasında da İş geliştirme yöneticisi olarak mevcut kuvars ocağından üretilebilecek ürünlere ait Pazar araştırması ve hammadde kaynaklarının katma değeri yüksek ürünler üretilmesine yönelik projenin gerçekleştirilmesi sonucunda da Kuvars tesisinin ( 100.000 t/yıl)kurulmasında , Atıl duran bentonit kaynaklarından ürün geliştirilmesi, Esan Ar-Ge faaliyetlerinin sevk ve idaresi, muhtelif projelerle nanokil, nano  halloysit gibi niş ürünlerin geliştirilmesi, 2007 – 2009 arasında Balya Kurşun – Çinko tesisinin kuruluşu ve yeraltı ocağının açılması, 2010–2016 Esan Metalik Mg tesisinin kavramsal aşamasından fizibilitesi, mühendisliği, teknolojisinin tespiti ve nihayetinde de yatırımın gerçekleştirilmesini için, tüm aşamalarının sevk ve idaresi konularında fikir aşamasından, planlama, satınalma, ihale , mühendislik gibi tüm adımların gerçekleştirilmesinde çalıştım,


2016 Ocak ayından itibaren ESAN Magnezyum İşletmesi Direktörü olarak görevimi sürdürmekteyim.

bottom of page