top of page

Yangın Güvenliği Mevcut Durum Değerlendirme Raporlama Hizmeti

Eğitimin Amacı

İşletmenizin tüm süreçlerini ve bölümlerini özellikle acil durum ve kazalarına ilişkin uygunsuzlukların dışarıdan uzman gözüyle tespiti, fotoğraflanması ve işletmeniz özelinde risklerinizin temel mevzuatlar çerçevesinde uygun düzeltici ve önleyici önerilerin hazırlanmasını içerir.


Hazırlanan rapor, yönetime sunumu yapılarak işletmenin mevcut durumunu ve öneri / kontrol çalışması şeklinde organize edilmiştir.


Tesiste doğal afetler, iş kazaları ve üretim riskleri sebebiyle oluşabilecek yanma, yangın, kaza ve olayların oluşmaması, tesisin mevcut durumda olası risklerinin ve uygunsuzluklarının tespit edilmesi, gözlemlenmesi ve mevzuatlar çerçevesinde belirlenmesine yönelik çalışmanın yapılması,
 

Tesisin olası acil durumlarda personel, güvenlik talimatları, acil durum planları, malzeme, ekipman, gibi konuların incelenmesi, belirlenmesi ve işletmenin mevcut durumunun sorumlu çalışan ekiple paylaşılmasıdır.

Image by Aleksey Shkitenkov

Hizmet Süresi

 1. Saha çalışması:
  3-4 günlük bir çalışma planlanmaktadır. (İşletmenin mimari, coğrafi konum ve şartlarına göre saha çalışması süresi değişkenlik gösterecektir.

 2. Raporun Sunumu:
  1 ay içerisinde rapor yazımı tamamlanarak raporun işletme yönetimine sunumu gerçekleştirilir. Sunum sonrası öncelikli yapılacaklarla ilgili işletmede aksiyon planı oluşturulur.

 3. Resim, video ve ses kayıtları ile çalışma gerçekleştirilir. Çalışma raporunda bu materyaller kullanılır.

Öğrenim Hedefi

Bu çalışmanın sonunda;
 

 • Yasal mevzuatlar doğrultusunda işletmede olması gerekenlerin belirlenmesi,

 • Tesisin mevcut durumunun gözlemlenmesi,

 • Mevcut risk ve tehlikelerin belirlenmesi,

 • Öncelik sırası ve planlamasının yapılması,

 • Tüm verilerin raporlanması, sunulması sağlanacaktır.

Eğitim Başvuruları için İletişim

Tel:               +90 216 349 95 91

E-posta:    metem@metem.org.tr

bottom of page