top of page

Genel Katılıma Açık Eğitimler

Online METEM eğitim tarihleri yakında yayınlanacaktır. 

20190411_111336.jpg

Alüminyum Ergitme ve Sıvı Metal Rafinasyonu Eğitimi

Alüminyum ve alaşımları en genç metalik malzemelerden olmasına karşın, eşsiz özellikleri nedeniyle günümüzde hemen hemen endüstrinin her alanında kullanım alanı bulmuştur.

Özellikle ‘sürdürülebilirlik bağlamında’ alüminyum ve alüminyum alaşımlarının hafifliği ve yeniden üretilebilme yeteneği (recyclability) yeni alaşım ve ürün tasarımında itici güç olmaktadır.

Gerek alüminyum yarı ürün gerekse son ürün üretim süreçlerinde ‘sıvı metal’ maliyetini, kalitesini ve sürecin çevresel boyutunu etkileyen en temel aşama ‘ergitme’ aşamasıdır. Alüminyumun oksijene olan yüksek ilgisi nedeni ile ‘oksidasyon riski’ ve ‘yeniden üretilebilme yeteneği' nedeni ile hammadde çeşitliliği ergitme ve onu izleyen rafinasyon proseslerinin anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

Ekran Resmi 2020-03-06 12.17.14.png

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN

Kaynak

Hasar Analizi Eğitimi

Üretim sektöründe çalışan tüm yönetici ve mühendislerin, sektörün dışa açılımı ve kalite standartları ile pekişen ürün ortaya çıkarma safhalarında; kullandıkları malzemenin davranış özelliklerini daha yakından tanımak, olası hasara neden olan mekanizmayı belirleyerek teknolojik

hatayı saptamak ve zararın giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalara ait bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 11.49.23.png

Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI

Ekran Resmi 2020-03-06 11.53.05.png

Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN

Image by Ümit Yıldırım

Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde (ÇSG) İnsan Yönetimi ve Liderlik

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda insan yönetimi ve liderlik becerilerine yönelik olarak; insan-iş-örgüt-yönetici ve liderlik ilişkileri gözden geçirilerek, davranış analizi bakış açısıyla davranış odaklı liderlik ve değişime liderlik etme konularında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Eğitmen

Doç Dr İdil Işık

Doç. Dr. İdil IŞIK

Sıcak Demir Dövme

Isıl İşlem Eğitimi

Çelik satıcıları ve kullanıcıları için, çelik malzemelerin kullanım amacına uygun olarak gerekli seçim kriterlerinin belirlenmesi ışıl işlem uygulamarının tamanın prosesde yeri önemi ve teknik tüm ayrıntılarının örneklerle yapılandırılması, gerekli bilgi ve deneyimin kazandırılmasıdır.

Eğitmen

Ekran Resmi 2020-03-06 12.22.13.png

Mehmet ASAY

Rustik teneke

Gerçek Örnekler

Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi

Temel mühendislik malzemesi olan metal ve alaşımlarının kullanıldığı her ortamda korozyona uğrama riski vardır. Bu eğitimin amacı daha önce korozyon konusunda eğitim almamış veya çok sınırlı eğitim almış ilgili kişilere gerçek örnekler üzerinden korozyonun temel ilkelerini, ekonomik önemini ve korozyondan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilinç ve bilginin kazandırılmasıdır.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 12.55.18.png

Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

Ekran Resmi 2020-03-06 13.00.56.png

Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN

Metal Fırını

Metalurjist
Olmayanlar için 

Metalurji

Metalurji ve malzeme sektöründe çalışan ancak metalurjist olmayan kişilere; metalurjinin bilimsel temeller üzerinden endüstriyel bağlamda nasıl uygulandığını açıklayarak, malzemelerin üretimi, işlenmesi ve test edilmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylece iş ortamında teknik iletişimin daha etkin hale gelmesi ve müşteri isteklerine cevap verirken daha bilgili ve etkin olunması hedeflenmektedir.

Eğitmenler

Ekran Resmi 2020-03-06 13.25.08.png

Dr. Öğr.Üyesi Şeref SÖNMEZ

Ekran Resmi 2020-03-06 12.13.00.png

Erman CAR

bottom of page