top of page

Yapılacak

Yapılacak

Yapıldı

Yapıldı

Yapıldı

Yapıldı

Yapıldı

Kurumsal

Eğitimler

Şirketiçi.png

Birlikte Sağ Salim Hareketi

İSİG.png

Online

Eğitimler

Genel Katılım.png

İş Birliği

Eğitimleri

işbirliği eğitimleri.png
eco_edited.png
About

Hakkımızda

METEM ( TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi ) meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla 2015 yılında TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından kurulmuştur.  
 
METEM,  sektörel ve mesleki gelişmelere hizmet etmek üzere; sempozyum, kongre, sergi, eğitim, danışmanlık organizasyonları gerçekleştirmektedir.  
 
Tüm sektörü bir araya getirerek sektörün gelişimi ve dönüşümü için çalışmaktadır. Artan bilgi birikimine hızla ulaşmak, edinilen deneyimleri paylaşmak ve bunları üretim süreçlerinde değerlendirmek üzere, METEM bünyesinde bir çok etkinlik düzenlenmektedir.

Sanayi, üniversite ve meslektaşlarının nitelikli birikimini birleştiren METEM, geliştirdiği ve planladığı tüm ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, seminer gibi organizasyonlarıyla dünyaya entegre olabilmek üzere çalışan, bilimsel teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, sektörel ve toplumsal gelişimi planladığı projeler ile destekleyen, bilgi, yeni açılımlar, ilişkiler, fırsatlar yaratma konusunda işbirlikleri sağlama üzerinden hareket eden güçlü bir etkinlik merkezidir.

bottom of page